Bewezen doeltreffendheid. Klinisch vastgestelde tolerantie.

De klinische studies van La Roche-Posay:
in de kern van ons uitwerkingsproces

Img_De klinische studies van La Roche-Posay: in de kern van ons uitwerkingsproces

Iedere dag besteden onze teams al hun energie aan de formulering van deskundige huidverzorging om het leven van patiënten met een gevoelige huid te verbeteren, huidverzorging die bij iedere toepassing een optimale veiligheid bieden. Om deze belofte na te komen, hebben we ervoor gekozen om in de kern van onze processen een bijzonder veeleisende formuleringsmethode op te nemen. Het is immers naar aanleiding van een eerste reeks studies over de gezonde huid dat het Dermatologisch Laboratorium van La Roche-Posay tests heeft kunnen uitvoeren die specifiek bedoeld zijn om de doeltreffendheid en de tolerantie van onze huidverzorging op specifieke doelgroepen van het product waar te nemen (huid met neiging tot atopie, acne en de zeer droge huid). Het zijn deze complexe en ambitieuze studies die de hoeksteen vormen voor de ontwikkeling van onze producten en van de expertise van de gevoelige huid die ons onderscheidt.

In totaal werden 520 klinische studies met 45.000 patiënten uit de hele wereld uitgevoerd in nauwe samenwerking met dermatologen sinds de oprichting van het Dermatologisch Laboratorium van La Roche-Posay. Deze bijzonder gereglementeerde studies hebben aanleiding gegeven tot talrijke wetenschappelijke publicaties in vermaarde dermatologische tijdschriften. Een echte erkenning van ons engagement en van de kwaliteit van onze wetenschappelijke benadering.